Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Welkom 65 jarig jubileum van het Maartenscollege.

 

 

Een dag vol indrukken, positieve energie, opbloeiende talenten, inspiratie (om met Daniel Lohues te spreken), ideeen, heel veel positieve geluiden uit de binnenwereld van het Maartens en de binnengehaalde buitenwereld, en een "overall" zinderend gevoel: vanaf 7 uur 's ochtends tot 22 uur 's avonds.

 

Een fantastisch resultaat van optimale samenwerking resulterend in een Talentendag en een Symposium rondom het centrale thema "het Puberbrein": samen van gedachten wisselen als ouders en medewerkers van een school waar leerlingen volgens een missie door hun middelbare school worden geleid, terwijl de puberteitsperiode voor en leerlingen, en ouders, en medewerkers een uitdaging is.


De realisatie van de jubileumdag 11.11.11 bij het Maartenscollege is het levend bewijs van synergie en 1 gezamenlijk doel: jonge mensen, de nieuwe generatie, een goede basis voor hun toekomst geven en de school belichamen, verder invullen en optimaliseren. Daarbij zijn praten met elkaar, begrip voor elkaar en als team werken met elkaar sleutelwoorden.


Namens de ouderraad, en tevens alle ouders, hartelijk dank voor de positieve en open opstelling vanuit school. Daarbij gaat onze speciale dank uit naar het organisatieteam vanuit school: Sjoerd Louwes, Kirsten Bos en Elaine de Vries. Zonder dit nimmer aflatende organisatieteam + de carte blanche die de ouderraad van meet af aan heeft ontvangen om haar activiteiten in 2011 te organiseren, had de jubileumdag 11.11.11 nooit kunnen worden hetgeen nu is verwezenlijkt: een indrukwekkende gebeurtenis voor en leerlingen, en ouders en medewerkers!


Laten wij op synergetische wijze gezamenlijk voort blijven bouwen aan de toekomst van onze kinderen, leerlingen en school.


Ouderraad Maartenscollege

 


 

Hoofdthema's van de talentendagThumbnail

 

 1. Politiek en Ondernemen
 2. Media en Communicatie
 3. Kunst en Cultuur
 4. Sport en Beweging
 5. Wetenschap en Techniek
 6. Bewustwording en Bezinning
 7. Samenleving en community (Reisplein)

 

The main theme's of the Talentday

 

 1. Politics and Business
 2. Media and Communication
 3. Arts and Culture
 4. Sport and Movement
 5. Science and Technology
 6. Reflection and Awareness
 7. Society and Community (Travel Display)