Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)
Home  -  Algemeen

Talentendag Maartenscollege

 

Kaders voor de Talentendag 11.11.11

 

De puberteitsperiode is een uitdaging. Voor de puber, de ouder en de school. De puber is het centrale punt dat ouders en school bindt. De kernwaarden die school hanteert zijn: initiatief nemen, succes ervaren, respect tonen, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. De ouderraad wil ouders en docenten gezamenlijk de gelegenheid geven een beter begrip te krijgen van het puberbrein om daarmee meer begrip te krijgen voor de puber die zelf in de meest heftige periode van zijn/haar leven zit. Daarnaast wil de ouderraad de leerlingen zelf de gelegenheid zichzelf weer een klein stukje beter te leren kennen door middel van het organiseren van een Talentenochtend op de Maartensdag. Immers, iedereen heeft talenten en het is de kunst deze talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Elk persoon is namelijk een samenhang van lichaam, geest en ziel: deze vormen met elkaar de persoon die iemand is en ook de talenten die ieder heeft. Alles wat iemand doet vanuit zijn eigen talent…

 

Kern Talentendag 11.11.11

 

De ochtend van 11 november 2011 staat voor de leerlingen en docenten in het teken van het 65 jarig bestaan van het Maartenscollege: de Talentendag en de gezamenlijke viering hiervan samen met de International School Groningen. Het is de bedoeling om  1.500 leerlingen een boeiend en ook leerzaam programma aan te bieden door middel van diverse workshops en clinics. Er is een grote verscheidenheid aan leerlingen op het Maartenscollege en de International School Groningen. Dit betreft zowel het onderwijsniveau als de leeftijd, maar ook ieders interesses, cultuur en moedertaal. Het programma is zo divers dat het voor iedere leerling aansluit op al deze verscheidenheid.