Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Inlogproblemen

 

Bij de meeste leerlingen gaat de inschrijving goed. Tijdens het inschrijven zijn er bij enkele leerlingen inlogproblemen.

 

 Tot nu toe zien we voornamelijk drie zaken niet goed gaan:

 

  1. Leerlingen komen niet door de inlog heen
  2. Leerlingen krijgen de schrijf mij in button niet te zien
  3. Leerlingen kunnen zich voor een bepaald onderdeel niet inschrijven

 

De oorzaak van het eerste punt is dat er een verkeerd e-mailadres wordt gebruikt, er is een groot aantal leerlingen dat i.p.v. hun [naam]@maartens.nl met [leerlingnummer]@maartens.nl in de database staan. In het Ouderportaal kan men het juiste e-mailadres terugvinden.

 

De oorzaak van het tweede punt komt doordat er te weinig workshops zijn geselecteerd en het dus nog geen volledig ochtendprogramma is. Veel leerlingen selecteren bijvoorbeeld maar een of twee van 1 uur.

 

De oorzaak van het laatste punt is dat wanneer een onderdeel vol is, deze niet meer in de lijst voor komt en de leerling hem dus niet meer kan vinden. In dat geval kan deze keuze niet meer worden gemaakt.

 

Een andere oorzaak kan de browser zijn, als het via Internet Explorer niet lukt, probeer dan via Mozilla Firefox.

 


 

Inschrijving algemeen

 

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN.

 

Check je Maartens-mail daar vind je de bevestiging van je inschrijving. Print hem uit en neem het vrijdag 11 november mee. Inloggen via naam@maartens.nl + geboortedatum (ddmmjjjj) via 'webmail' op de homepage van het Maartenscollege.

 

Als je een in de lokaal vermelding voor een lokaal K, bijvoorbeeld K07, ziet staan betekent dit dat de workshop in de kelder van het Maartenscollege wordt gehouden.

 

 

Bij elke workshop of clinic kan maar een beperkt aantal leerlingen (soms 20 soms zelfs minder!) geplaatst worden. Als je eerste keuze al vol zit, dien je vervolgens naar de tweede keuze en vervolgens naar de derde keuze, enz. te gaan. Wees er snel bij, want vol = vol!

 

Alle leerlingen zitten in het inschrijfsysteem: de leerlingen die niets kiezen worden genoteerd en krijgen te maken met de reguliere verzuimregeling van het Maartenscollege. Vrijdag 11 november 2011 is dus een gewone schooldag voor wat betreft de verzuimregels.

 

Wij wensen jullie een heel plezierige en inspirerende Talentendag op 11.11.11 toe!!

 

Ouderraad Maartenscollege en schoolleiding Maartenscollege

 


 

Possible problems with logging in

 

For most students logging in goes fine. But for some there are problems.

 

The three most common things which go wrong are:
• Students can't log on
• Students can't see the 'schrijf mij in'/'sign me up' button
• Students cannot sign up for a particular workshop or clinic

 

The reason for the first problem is that the wrong e-mail adress is being used by a large number of students. You need to log in with  your name  [name]@maartens.nl  not  [studentnumber]@maartens.nl.  

 

The reason for the second problem is that if you select too few workshops to fill the morning  you are not ready to sign up. If you choose workshops lastimg one hour then you need three to fill the morning.

 

The reason for the last point is that workshops are taken out of the list once they are full. You can no longer choose them. 

 

Another reason may be the browser, try Mozilla Firefox if Internet Explorer does not work.

 


 

Regular sign-up

 

REGISTRATION IS CLOSED.

 

Check your email to print out your confirmation letter. Bring it with you on friday 11. To see your email go to 'webmail' on de homepage of Maartenscollege. Log in with name@maartens.nl + birthday (ddmmyyyy).

 

The letter K, b.e. K07, means that your workshop will take place in the basement of the school (main building Maartenscollege).

 

Each workshop or clinic can only take a limited number of students (sometimes just 20)! If your first choice is already full, then you have to go for your second choice and so on. Sign up quickly because full is full!

 

All students are listed in the sign-up system. Students who don’t choose anything will be noted and will treated as absent with all the normal implications for truancy. The 11th November 2011 is a normal school day (until 12.30 pm) with special fun activities; it is NOT a holiday!

 

We wish you a very pleasant and inspiring Talent Day on 11-11-11!

 

Parents’ Committee and School Management of Maartens College