Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Hoofdthema's van de talentendag

 

 1. Politiek en Ondernemen
 2. Media en Communicatie
 3. Kunst en Cultuur
 4. Sport en Beweging
 5. Wetenschap en Techniek
 6. Bewustwording en Bezinning
 7. Samenleving en community
 8. Reisplein

 

 

Het programma zal worden geopend door een markante persoon die met een korte speech de leerlingen zal laten zien hoe belangrijk en fantastisch het ontdekken van je talenten en het verder ontwikkelen van je talenten is. Daarna beginnen de workshops en clinics. Daarnaast zal er de mogelijkheid zijn om het reisplein te bezoeken en een hapje ten behoeve van het goede doel te kopen.

 

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN.

 

Alle leerlingen zitten in het inschrijfsysteem: de leerlingen die niets kiezen worden genoteerd en krijgen te maken met de reguliere verzuimregeling van het Maartenscollege. Vrijdag 11 november 2011 is dus een gewone schooldag voor wat betreft de verzuimregels.

 

Wij wensen jullie een heel plezierige en inspirerende Talentendag op 11.11.11 toe!

 

Ouderraad Maartenscollege en schoolleiding Maartenscollege

 

 

The programme of workshops and clinics is sub-divided into the following themes:

 

 1. Politics and Business
 2. Media and Communication
 3. Arts and Culture
 4. Sport and Movement
 5. Science and Technology
 6. Reflection and Awareness
 7. Society and Community
 8. Travel Display

 

The programme will be opened by a prominent person who will give a short speech which lets students see how important and fantastic it is to discover and develop their talents. After that the workshops and clinics will begin. In addition it will be possible to visit the Travel Square in the Aula and buy a snack, with proceeds going to a good cause.

 

REGISTRATION IS CLOSED.

 

All students are listed in the sign-up system. Students who don’t choose anything will be noted and will treated as absent with all the normal implications for truancy. The 11th November 2011 is a normal school day (until 12.30 pm) with special fun activities; it is NOT a holiday!

 

We wish you a very pleasant and inspiring Talent Day on 11-11-11!

 

Parents’ Committee and School Management of Maartens College