Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Tieneryoga

 

Duur: 1 uur

 

Bij het woord 'yoga' denken veel mensen al snel aan iets zweverigs. Echter yoga is juist iets heel aards. Yoga heeft te maken met bewustwording en is niet gebonden aan een bepaalde religie of geloof.
En juist in de groeifase naar de volwassenheid kun je er heel veel baat bij hebben. Je hoeft er niet superlenig voor te zijn en het gaat er niet om wie de beste is. Bij yoga gaat het om jezelf, om hoe je je voelt, hoe je denkt en hoe je doet. Ieder op zijn eigen manier.

Bij tieneryoga, bedoeld voor kinderen in de puberteitsfase, komen verschillende onderdelen van de yoga aan bod. Naast de yogahoudingen wordt er ook aandacht besteed aan concentratie- en ademhalingsoefeningen, meditatie, visualisatie en yogaspel. De yogahoudingen bestaan uit dynamische en statische houdingen.

De dynamische houdingen bestaan uit een serie aaneengeschakelde houdingen die op een in- en uitademing achter elkaar wordt uitgevoerd. De statische houdingen worden trager uitgevoerd en langer aangehouden.
Yoga doe je voor jezelf.

De workshop 'Tieneryoga' wordt gegeven door Diana Gjaltema:
www.dekleineyogi.nl

 
Deze workshop wordt alleen in het Nederlands gegeven.

 

Teenage yoga

 

 

"The word 'yoga' makes many people think of something ‘airy-fairy’. But in fact yoga is really down-to-earth. It’s related to self-awareness and not connected to any religion or belief.
During adolescence it can help you a lot. You don’t need to be very supple to do it, and anyway, it’s not about who’s best. With yoga, it’s about yourself, about how you feel, how you think, and how you do things. Each in his or her own personal way.
During Teenage Yoga, different aspects of yoga, all aimed at those in adolescence, are introduced. In addition to the yoga positions we focus on concentration, breathing, meditation, visualisation and performance. The yoga positions include both static and dynamic positions. The dynamic positions consist of a series of linked positions which are executed sequentially when you breathe in or out.
The static positions are done more slowly and held for longer. You do Yoga for yourself."

The workshops 'Teenage yoga' will be presented by Diana Gjaltema:
www.dekleineyogi.nl

 

 

This  workshop will be PRESENTED IN DUTCH!!