Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

DOORSCHRIJFVERHALEN SCHRIJVEN

 

Duur: 2 uur

 

Ontsluit je verborgen schrijftalent!

 

Hoi! Ik ben Wies. Ik ben 32 jaar oud en ik ben in de jaren negentig VWO-leerlinge op het Maartenscollege geweest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 11 november a.s. zal ik aan bovenbouwleerlingen die iets met schrijven hebben de workshop ‘Doorschrijfverhalen Schrijven’ geven en ik hoop dat jij daar bij bent!
Een doorschrijfverhaal is een verhaal dat door één persoon wordt begonnen en dat dan aan anderen wordt doorgegeven om het vervolg te schrijven. Eén verhaal dus, geschreven door meerdere auteurs.

 

In deze workshop zullen we dat in een roulatiesysteem doen, zodat je lekker veel zult schrijven, maar dan wel stukjes van meerdere verhalen.

 

Je ontdekt zo:

  • of je schrijftalent hebt
    en, als je dat al van jezelf wist,
  • hoe flexibel het is en of je dus gemakkelijk kunt inhaken op dat wat een ander vóór jou heeft geschreven.

 

Ook zul je ontdekken welk verhaal wèl toegankelijk voor je is en welk verhaal minder en dat jij de macht hebt verrassende wendingen aan een verhaal te geven.

 

We werken natuurlijk naar een slot toe en het zou leuk zijn als de verhalen ook worden voorgelezen, zodat je kunt terughoren hoe het verhaal in zijn geheel is geworden. Vanwege het voor- en door lezen van de verhalen, is het trouwens van belang dat je leesbaar schrijft. Neem vooral ook je lievelingspen mee, als je besluit je op te geven voor deze workshop.

 

Omdat ik zelf schrijfster ben, lijkt het me trouwens erg leuk om tijdens deze ochtend met elkaar ervaringen uit te wisselen over onze schrijfprocessen.

 

Bij deze de uitnodiging (= dus geen verplichting ;-))
Als je mij van tevoren al een beetje beter wilt leren kennen, neem dan gerust een kijkje op mijn blog:
Eenwiesding.blogspot.com

 

Hopelijk zien we elkaar op de 11e!

 

This  workshop will be PRESENTED IN DUTCH!!

 

Continuous Story Writing - Wies Jansen
Unlock your hidden writing talent!

 

Hi! I’m Wies. I’m 32 years old and I was a ‘VWO’ student at Maartens back in the ‘90s. 
On the 11th November I shall give a workshop called ‘Continuous Story Writing’ to older students (Myp5, Dp, ‘bovenbouw’)  who have something with writing and I hope you’ll be there!

 

A continuous story is one which is started by one person and then given to others who continue it. One story, many authors.

 

In this workshop we’ll do that in turn, so that you get to write a lot, but short pieces of many stories. 

You discover :
• if you have talent for writing
• and, if you already knew that about yourself,
• how flexible it is and whether you can easily link to what someone else has written before you 

 

You’ll also discover which stories inspire you and which don’t and that you have the power to give surprising twists to stories.

 

Naturally we work towards a conclusion and it would be nice if the stories were also read aloud, so that you can hear what the story has become in its completed form.  Because the stories need to be readable it’s important that you write legibly. Bring your favourite pen if you decide to come to this workshop.

 

Because I’m a writer myself I think it would be great to exchange ideas about the process of writing in the course of the morning.

 

Here’s an  invitation (so not an obligation ;-)):
If you want to get to know me better in advance, then take a look at my blog:
Eenwiesding.blogspot.com

 

Hopefully we’ll meet on the 11th!