Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Grafiekti

 

Duur: 1,5 uur

 

Graffiti: maar dan anders!

Wat heeft het Grafisch Museum nu te maken met graffiti. Nou, wij van het Grafisch museum geven o.a. workshops in de Werkman Techniek. Dit is een techniek met rubberen inktrollers, drukinkt en sjablonen. Deze techniek heeft een aantal dingen gemeen met graffiti. Bij Graffiti bouw je namelijk je ‘Piece’ op door met een spuitbus dunne lagen van (gekleurde) verf over elkaar heen te spuiten. Dit gebeurt ook met de Werkman techniek en drukinkt. Daarnaast werken veel Graffiti kunstenaars met sjablonen om iets te maken. Zo is er de kunstenaar Banksy, die erg beroemd is geworden met overal in de wereld ‘tags’ neerzetten met behulp van sjablonen.

 

En nu combineren we die twee technieken met elkaar. Je gaat (op papier) een Piece maken met behulp van echte drukinkt en sjablonen. Je leert Hoe je een 'tag' kan maken met behulp van een sjabloon. Je ondervind hoe je kleuren kan mengen op het papier, in plaats van op een palet. Dus wil je altijd al Graffiti maken, maar dan zonder de gassen van spuitbussen. Dan is dit je ding.

 

Deze workshop is alleen voor onderbouw leerlingen.

 

Graffiti: but different!

 

What does the Graphics Museum have to do with graffiti?  Well, we from the Graphics museum give amongst others, workshops in the ‘Werkman Technique’. This is a technique with rubber ink rollers, printing ink and templates. This technique has a number of things in common with graffiti.  With graffiti you build your ‘Piece’ up by spraying thin layers of (coloured) spray-can paint on top of each other. This happens with the Werkman techniquek and printing ink too. In addition many Graffiti artists work with templates when they make something. Including the artist Banksy, who is famous for using templates to place ‘tags’ all over the world.

 

Now we combine the two techniques. You’re going to make a  Piece (on paper) using real printing ink and templates. You learn how to make a 'tag' using a template. You experience mixing colours on paper instead of on a palette. So if you’ve always wanted to make Graffiti , but without the gases from spray cans, this is your chance.