Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Grafische Vormgeving ‘Werkman Style’

 

Duur: 1,5 uur

 

Maak je altijd al flyers voor je voetbalclub of de poster voor het Dansfeest van school, dan moet je dit proberen: Grafische Vormgeving maar dan ‘Old School’

 

Je gaat een poster maken in de stijl van de Graficus H.N. Werkman. Werkman was een broekdrukker/ kunstenaar in de jaren 20-40 van de vorige eeuw. Hij speelde met wat een letter is. Een letter kan gewoon een letter zijn en met meerdere letters kan je woorden maken. Maar het is ook een vorm op zich die niets met de leesbare letter te maken heeft. Werkman speelde daarmee in allerlei posters, gedichten en druksels en is daarmee van grote invloed geweest voor de grafische vormgeving in Nederland.

 

Je gaat net als Werkman werken met echte drukletters en drukinkt uit het Grafisch Museum. Je gaat leren hoe je letters anders kan zien en gebruiken. Daarnaast komen dingen als (moderne) grafische vormgeving en reclame aan bod. Wil je weten hoe ze vroeger posters maakten en het zelf ook doen. Doe dan mee.

 

Deze workshop is alleen voor leerlingen in de bovenbouw.

 

Graphics Museum Workshop: Graphic Design "Workman Style”

 

If you already make the fliers for your football club or for the school dance then you should try this graphic design by the ‘Old school’ method.

 

You are going to make a poster in the style of the graphic designer H.N. Werkman.  Werkman was a printer/artist in the ’20-‘40s of the previous century. He played with the concept of letter. A letter can simply be a letter and with more of them you can make words. But a letter is also a form in itself that has nothing to do with readability. Werkman played with this concept in all sorts of posters, poems and printed matter and he greatly influenced graphic design in the Netherlands.

 

Just like Werkman, you’ll work with real print letters and printing ink from the Graphics Museum. You’ll learn how to see and use letters differently. In addition we look at things like (modern) graphic design and advertisements. If you’d like to know how posters used to be made and make one yourself then come along.