Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Beeldverslag

Fotografie

 

Duur: ca. 3 uur

 

Een evenement als een Talentendag is prachtig maar net als alle andere evenementen zal het na een tijdje door het snelle leven van alledag toch grotendeels een vage herinnering worden als er geen verslag van gemaakt wordt. En daar gaan jullie voor zorgen door een foto verslag met een journalistiek tintje te maken van de Talentendag.

 

Programma:

 1. We beginnen met een overleg. Hier worden een paar voorbeeldfoto’s bekeken en enkele tips gegeven hoe jullie het beste te werk kunnen gaan als fotojournalist.
 2. Daarna wordt het dagprogramma van het evenement bekeken en in gezamenlijk overleg een werkverdeling gemaakt zodat niet iedereen op het zelfde moment op de zelfde plaats is en er voldoende verschillende onderwerpen aan bod komen.
 3. Dan het belangrijkste: op pad met je camera en zelf foto’s maken. Hier heb je ongeveer 45 minuten de tijd voor.
 4. Tot slot gaan we de foto’s bekijken en bespreken wat goed is en wat beter kan. Van de beste resultaten maken we een korte diapresentatie.

 

Wat heb je nodig voor deze workshop:

 • Een digitale camera  (maakt niet uit wat voor soort als het maar digitaal is)
 • Enige basiskennis van de camera die je meeneemt (heel belangrijk om te weten hoe je  de automatische flitser kunt uitschakelen  en de “iso” waarde kunt verhogen want we gaan foto’s maken met bestaand licht dus zonder het storende flitslicht!)
 • Een volledig opgeladen batterij in de camera
 • Een leeg geheugenkaartje zodat je genoeg foto’s kunt maken
 • Ook handig: het computerkabeltje van je camera meenemen!

 

Photographic Report
Photography

 

An event like the Talent Day is great but like all other events it will become a vague memory after a while if no report is made of it. And that’s what you are going to do; make a photographic report of the Talent Day with a hint of journalism.

 

Programme:

 

 • We begin with discussion. A few demonstration photos will be reviewed and you’ll a few tips for how best to go to work as a photographic journalist. 
 • Then we look at the programme for the day and we split up the work so that not everybody is at the same place at the same time and so that enough different themes get covered.
 • Most important of all: heading out with the camera to take your own photos. You will have about 45 minutes to do this.
 • Lastly we look at the photos and discuss them; what’s good and what could be improved? We make a short slide show of the best.

 

What you need for this workshop:

 

 • a digital camera (doesn’t matter what sort as long as its digital)
 • some basic knowledge of how your camera works (it’s very important to know how to switch the automatic flash off and increase the “iso” value because we will make photos in natural light in order not to disturb). 
 • a fully loaded battery in the camera
 • an empty memory card so that you have enough space for photos
 • the cable to connect your camera to the computer

 

www.omkeoudeman.nl