Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Presentatietechniek

 

Duur: 1,5 uur

 

Jezelf goed kunnen presenteren en zelfverzekerd voor een groep staan zijn bijna vereisten in de moderne samenleving. Tegenwoordig wordt van kinderen verwacht, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezetonderwijs, dat zij een presentatie (kunnen) geven. Vaak breekt het klamme zweet hen uit, want nog nooit is hen verteld hoe dat moet. Elke keer weer weten ze met hun handen geen raad en zijn ze (faal)angstig voor de presentatie. ‘Verhalen Vertellen’ en ‘Theater’ zijn  goede en leuke manieren om los te komen, jezelf te presenteren en spelenderwijs te leren opkomen voor jezelf en te laten zien wat je kunt.

 

Bij Saskia Treu, “de verhalen verklapper met allure”  kunnen kinderen/jongeren een training "presenteren"  volgen. Tijdens deze training  leren ze hoe ze zich voor een groep moeten bewegen, waar ze naar moeten kijken, hoe ze op een boeiende manier hun verhaal kunnen presenteren en hoe het publiek betrokken blijft bij de presentatie. Tevens wordt aandacht besteed hoe je de angst om te presenteren kunt reduceren.
In de workshop worden technieken aangereikt die je meer leren over communicatie en presenteren."Wat wil je eigenlijk zeggen?" en "Hoe breng je dat over?".

 

Met methoden uit het vertellen van verhalen en theater leer je op een creatieve manier je communicatieve vaardigheden vergroten. Je wordt je bewust van hoe je overkomt, wat je uitstraalt en welke vooroordelen je weg kunt nemen bij de ander. Actief luisteren (verbale communicatie) en actief kijken (non-verbale communicatie) naar jezelf en naar de ander vormen de basis van acteur- en theatertrainingen. Deze acteurstrainingen worden als middel ingezet om te werken aan je eigen manier van  overtuigen, focussen en presenteren. Uiteindelijk ontdek jij je eigen stijl van presenteren!

 

Tijdens de workshop zal er geproefd worden aan wat  presenteren eigenlijk  is d.m.v.  vertel- en andere technieken en zal vervolgens de overstap gemaakt worden naar het werken aan de eigen presentatietechnieken. Het eind resultaat zal de leerkrachten, ouders, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes hopelijk verrassen. Hierna zullen ze in ieder geval niet meer zeggen dat jij je niet weet te presenteren.

 

Workshop Presentation Techniques

 

Being able to present yourself well and stand with confidence in front of a group are almost essentials in modern society. Nowadays we expect children, whether at primary or secondary school, to be able to make presentations. Often they break out in clammy sweat because no one has ever told them how to do it. They never know what to do with their hands and they are afraid of failing to present well.

 

Telling stories and performing theatre are good, pleasant ways to loosen up, to present yourself in a fun way, to learn to come up for yourself and show what you can do.

 

Saskia Treu the ‘Storyteller with charm’ offers a training course for children/young people in ‘presentation’. During the course they learn how to move in front of a group, what to look at, how to tell their story in an interesting way and how to keep the public engaged in the presentation. We also look at ways to reduce anxiety about presenting.
In the workshop techniques are presented which teach you more about communication and presentation. ‘What do you really want to say?’ and ‘How do you get it across?’.

 

You learn in a creative way to increase your communication skills using methods from storytelling and theatre. You become conscious of how you come across, what you radiate and which prejudices you can reduce in others. Active listening (verbal communication) and active watching (non-verbal communication) of yourself and others form the basis for actor and theatre training.  These acting techniques are used to work on your manner of convincing , focussing and presenting. Eventually you discover your own style of presenting! During the workshop we look at what presenting actually is by storytelling and other techniques and then we work on personal presentation techniques. We hope that the end result surprises your parents, grandparents, and friends .At any rate, you’ll never again be able to say that you don’t know how to present!