Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Workshop Leuker werken met Lean

 

Duur: ca. 3 uur

 

Lean (of Lean Manufacturing) is een manier van werken die zijn oorsprong vindt in Japan, bij Toyota vlak na de 2e wereldoorlog. Het heeft ertoe geleid dat Toyota nu het grootste en meest winstgevende autobedrijf ter wereld is, en vele andere grote bedrijven en instellingen (van fabrikanten tot ziekenhuizen tot peuterspeelzalen tot gemeentes) de Lean manier van werken hebben overgenomen.

 

Kern van Lean is het centraal stellen van de klant, en met alle mensen in een organisatie alleen dat doen waar die klant om vraagt. De rest is verspilling! Dit leidt ertoe dat mensen met veel plezier sneller, beter en goedkoper kunnen werken. En dus dat bedrijven duurzaam beter presteren!

 

Benieuwd hoe het werkt? Schrijf je (alleen bovenbouw) in voor deze workshop waarin je medewerker wordt van een productiebedrijf. (Zie foto’s) Er gaat veel fout in je bedrijf en je wordt met je collega’s gevraagd om met ideeën te komen voor verbeteringen. In een aantal rondes worden deze verbeteringen besproken en doorgevoerd.  Hierdoor leer je spelenderwijs de principes van Lean kennen, en krijg je een beter inzicht in je talent voor samenwerking en leidinggeven. Leuk en leerzaam!

 

Frank Agricola van Triodin, oud leerling van het Maartenscollege, is zelf veel in Japan geweest waar hij heeft ervaren hoe deze methode bedrijven beter maakt en tegelijk ook de medewerkers op een hoger plan brengt. Hij is een ervaren en enthousiast trainer, die inspireert, motiveert, en je aan het denken zet. De workshop kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven.

 

Wil je wat meer weten over lean? Kijk eens op http://www.triodin.nl/over-lean.htm (alleen nederlands) of typ “Lean Manufacturing” in Wikipedia.

 

Indruk van het simulatiespel

 

Het product wat gemaakt wordt

 

 

Workshop Working More Nicely with Lean 

 

Lean (or Lean Manufacturing) is a way of working which has its origins in Japan, at Toyota, shortly after World War II. It is the reason that Toyota is now the largest and most profitable car manufacturing company in the world and that many other large companies and institutions (from factories to hospitals to playgroups to local councils) have adopted the Lean way of working.
The central position of the client is at the heart of Lean and doing only that which the people in an organisation actually ask for. The rest is a waste of time! This means that people are pleased to be able to work better, more quickly, and more cheaply. And that companies perform in a more sustainable way!

 

Curious to about how it Works? Sign up (oldest three school years only) for this workshop in which you will be an employee of a production company.  (See the photos) A  lot goes wrong in your company and together with your colleagues you’re asked for ideas for improvements. These improvements are discussed and implemented in a series of rounds. In this fun way you learn the principals of Lean and get more insight into your talent for cooperation and leadership. Fun and educational!

 

Frank Agricola from Triodin, ex pupil of Maartens College, has been to Japan a lot, where he has personally experienced how this method improves companies and simultaneously raises the plans of employees. He is an experienced and enthusiastic trainer, who inspires, motivates, and makes you think. The workshop can be given in Dutch or in English. 

 

Would you like to know about Lean? Take a look at http://www.triodin.nl/over-lean.htm (Dutch only) or type “Lean Manufacturing” in Wikipedia.