Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Lobbyen

 

Duur: 1,5 uur

 


Wat is lobbyen? Het beïnvloeden van mensen die de macht hebben om beslissingen te nemen of te veranderen.
Het gaat bij professioneel lobbyen dan in eerste instantie om beinvloeding van de politiek, denk aan leden van de Tweede Kamer, ministers, maar ook om leden van Provinciale Staten en Gedeputeerden, om Gemeenteraadsleden en Wethouders.

 

Maar kun je ook lobbyen in je dagelijks leven? Bijvoorbeeld bij je ouders als je zakgeldverhoging wilt?


 

Hoe gaat lobbyen in zijn werk? Moet je veel naar borrels en feesten? Gaat het zoals in Amerika gepaard met het betalen van veel geld?

 

Wat is er nodig om een goede lobby te voeren om de kans te vergroten dat je bereikt wat je wilt?
Wie doet het? Zijn het alleen lobbyisten? Of mensen die zelf in de politiek hebben gezeten? Of is lobbyen misschien iets dat iedereen in zijn dagelijks leven kan doen?


 

Wil je het antwoord op al deze vragen? Wil je zelf proberen een 'lobby' op te zetten? Nadenken over hoe je het gaat aanpakken en oefenen hoe lobbyen in zijn werk gaat? Kom dan naar de workshop over lobbyen.

 

Lobbying

 

What is lobbying? Influencing those in power to take decisions or to change. 

 

For professional lobbyists the first priority is to influence politics, think of the House of Commons, Ministers, but also councillors and aldermen.

 

But can you also lobby in your daily life? For example, lobby your parents for more pocket money ?


 

How does lobbying work? Do you have to go to lots of socials and parties ? Does it work like in  America where you have to pay a lot of money?
What is needed to make a good lobby and improve the chance of achieving what you want?  Who does it? Only lobbyists? Or people who themselves have been in politics? Or is lobbying maybe something which anybody can do in daily life?

 

Would you like an answer to all these questions? Would you personally like to set up a  'lobby'? Consider how to approach it and see in practice how lobbying actually works? Then come to the workshop about lobbying.