Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Ondernemen is een kunst!

 

Duur: 1,5 uur

 

Ondernemen is een kunst. De definitie van kunst: Kunst is alles wat door een mens is gemaakt en dat tot doel heeft de menselijke zintuigen en geest te prikkelen door originaliteit en/of schoonheid.

 

Het eigenlijke ondernemen heeft veel weg van kunst, gezien kunst een vrije vorm is tot op zekere hoogte. De kunstenaar zelf wil toch uniek zijn en zichzelf onderscheiden om op te vallen.
Desondanks kan je, hoe goed en uniek de kunstenaar is, de kunst zelf altijd in een rubriek benoemen als bijvoorbeeld beeldende kunst (schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, fotografie), maar ook muziek, film, literatuur, theater, dans en bouwkunst.

 

Een ondernemer wil zich ook onderscheiden, toch kan je diverse bedrijven onderverdelen in de verschillende branches, als horeca, bouw, financiële dienstverlening etc.
Het echte verschil wordt door de ondernemer zelf bepaald.

 

Kernwoorden en competenties die bij ondernemen horen zijn bijvoorbeeld:aandurven, aangaan, aanpakken, aanvaarden, aanvangen, actief zijn, beginnen te doen, bekwaam, beproeven, bestaan, durven etc.

 

Herken jij je in enkele van deze competenties? Denk jij dat jij een verborgen ondernemings talent hebt? Wat zijn de risico's? Hoe moet dat met de financiële administratie? Welke huisstijl ga je hanteren? Wat wil ik uitstralen? Hoe doe ik een belastingaangifte? Zou je wel eens meer te weten willen komen waar je moet beginnen als je iets wil gaan ondernemen? Dan is deze workshop wat voor jou!

 

Wat kan je verwachten van deze workshop?
Na een beknopte introductie en wat basis informatie onderga je een korte test om verborgen ondernemers talent te bespeuren. Hierna ga je zelf aan de slag. Je gaat je eigen fictieve bedrijf opzetten. Je gaat enkele administratieve handelingen verrichten vanachter een PC met behulp van een boekhoud pakket. Hierbij worden er aan de hand van enkele voorbeelden verschillende praktijk situaties voorgelegd. Met elkaar gaan we brainstormen hoe je met bepaalde situaties om moet gaan, wat je vooral niet moet doen en wat je vooral wel moet doen.

 

Het doel is dat je na deze workshop een beter beeld hebt gekregen over wat er zoal bij komt kijken bij het opzetten van een onderneming en om te verkennen of jij over een verborgen ondernemings talent beschikt.

 

 

Running a business is an art  - Anco Luteijn

 

Running a business is a form of art. The definition of art: Art is everything made by a human being  with the goal of stimulating the senses or mind by its originality and/or beauty.

 

Actually running a  business is very like art, because art is a free form to a certain degree. The artist himself wants to be unique and differentiate in order to attract attention. 

 

Despite this you can, however good the artist is, always categorise the art as, for example, visual arts (paintings, drawings, sculpture, photography) but also as music, film, literature, theatre, dance, or architecture. 

 

A business person also wants to differentiate, yet you can still sort businesses into different branches, such as catering, construction, financial services etc.

 

The real difference is made by the individual.

 

Key words and competences that go with running a business are for example: going for it, courage, trying it, committing, accepting, commencing, being active, being competent, being willing to try, being there etc

Do you recognise yourself in any of these competences? Do you think that you have a hidden business talent? What are the risks? How do you do financial administration? Which house style should  you adopt? What do you want to radiate? How do you fill in a tax return? Would you like to know more about where to start if you want to run a business? Then this is the workshop for you.

 

What can you expect from this workshop?
After a brief introduction and some basic information you take a short test in order to see if you have any hidden talent for running a business. Then you yourself  carry on. You are going to set up your own business. You are going to do some administration on a PC using book-keeping software. A range of practical situations will be discussed based on some given examples. We’ll brainstorm with each other about to deal with certain situations, about what you absolutely should and absolutely should not do.

 

The goal is that after this workshop you will have a much better picture of everything involved in setting up your own business, and addition will discover whether or not you have any hidden talent for running a business.