Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)
Home  -  Talentendag  -  Reisplein

Reisplein

 

Op het reisplein presenteren zich maar liefst negen verschillende organisaties.

 

 • Organisaties die je informatie kunnen geven over het reizen over de wereld met allerlei boeiende bestemmingen: voor internationale stages, au pair of studeren.
 • Daarnaast zal er een aantal organisaties zijn die specifiek aandacht hebben voor de gelijke kansen op onderwijs en rechten: overal ter wereld.
 • Tot slot zullen er tevens twee organisaties zijn die letterlijk dicht bij huis zitten, maar je misschien wel met je innerlijke reis behulpzaam kunnen zijn.

 

Daarnaast kunnen er met meerdere oud-/ buitenlandse leerlingen ervaringen worden uitgewisseld.

 • Peter de Vrieze is mee geweest met het Maartenscollege naar de Filipijnen (nu ambasadeur micro-krediet en tevens voorzitter van de CDA-jongeren).
 • Met drie oud-leerlingen die op dit moment in het buitenland verkeren is er zelfs een rechtstreeks skype-verbinding de heel ochtend op 11.11.11! 
 • Verder zijn er twee buitenlandse leerlingen aanwezig die deze week een week stage lopen bij de International School. Zij willen vast wel vertellen hoe het voor een buitenlander is om in Nederland te studeren en daar met jou over discussieren! 
 • In de stands zullen verschillende fotoboeken liggen van de internationale reizen van het Maartenscollege.

 

Op het reisplein is verder een stand aanwezig van de leerlingen die volgend jaar weer een reis naar Malawi maken. Voor dit goede doel worden door deze leerlingen hapjes en drankjes verkocht, die op 11.11.11 elders in het gebouw door de Malawi-kookgroep worden bereid. Ook de tapas die in de medewerkerskamer Oost worden klaargemaakt op 11.11.11 worden ten behoeve van het goede doel verkocht (het meisjes-project in Malawi dat volgend jaar wordt bezocht). Het zal allemaal prima smaken, dus breng geld mee!

 

KLIK HIER VOOR DE FLYER!

 


 

Nine different organisations will be presenting themselves at the Travel Display in the Aula.

 

 • Organisations which can give you information about travelling to interesting destinations all over the world: for international work experience, becoming an au pair or studying.
 • In addition there will be organisations who work for equal rights and educational opportunities around the world.
 • Finally there will be two organisations, literally close to home, but who can perhaps help you with your inward journey.

 

 

You can also share experiences with several ex-/foreign students

 

 • Peter de Vrieze went with Maartens College to the Philipines (and is now ambassador micro-credit and chairman of the Young Christian Democrats Appeal).
 • With three ex-students who are currently abroad and who will have a live Skype-connection all morning on 11.11.11! 
 • Further, there will be two foreign students present who are doing work experience at the International School this week.    They would love to tell you what it's like to be a foreigner studying in the Netherlands and discuss it with you!
 • There will be a variety of photo albums in the stands, showing international school trips made by Maartens College.

 

 

There will also be a stand run by the students who are going to Malawi next year. To raise money for this good cause they will be selling drinks and snacks, made elsewhere in the building on 11.11.11 by the Malawi cooking group. The tapas which will be prepared on 11-11-11 in the Staff Room in 'Oost' will also be sold for this good cause (the Girls' Project in Malawi that will be visited next year). It will all taste good, so bring some money!

 

CLICK HERE TO SEE THE FLYER!