Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Workshop gas meten

 

Duur: 1 uur

 

Sta je er wel eens bij stil dat het licht in Nederland aangaat, zodra het donker wordt en de koelkast altijd werkt, de beamers op school en je computer thuis?

 

Dit komt omdat er in Nederland heel veel stroom wordt opgewekt door het verbranden van gas. Gas dat met name uit Noord-Nederland komt, uit het grootste gasveld van heel West-Europa: het Groningen-gasveld!

 

Dit gas wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij verkocht aan GasTerra die het door Gasunie laat vervoeren door zo’n 14.000 km. buisleiding naar onder andere de elektriciteitscentrale, naar jouw school en naar jouw huis.

 

Al het gas dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. aan GasTerra verkoopt, wordt door GasTerra betaald. Maar het ene gasveld produceert gas van een net iets andere kwaliteit als het andere gasveld. Dat betekent dat GasTerra soms nog wat met het geleverd gas moet doen. Daarom krijgt de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. voor de leverantie uit het ene veld een ander bedrag betaald als voor gas uit het andere veld.

 

Hoe bepaal je nu wat de kwaliteit is van het gas dat door een bepaald gasveld wordt geproduceerd? Dit wordt gedaan door de kwaliteit van het gas te meten: molecuul voor molecuul. Dan weet je ook hoeveel energie bepaald gas oplevert. Die moleculen kun je meten met een gaschromatograaf: een apparaat met een buisje nog dunner dan een haar!

 

Natuurlijk wil je dit apparaat eens precies bekijken en daarnaast ook zien hoe een druktoestel werkt. Ik zie je op 11 november a.s. bij de workshop!!

 

 

 

Measuring Gas molecules with a chromatograph - Coen Boelens – NAM

Do you ever think about the fact that here in the Netherlands the lights go on when it gets dark, the fridge always works, as do the beamer at school and your computer at home?

 

This is because in the Netherlands a lot of energy is generated by the burning of gas. Gas that mostly comes from the north of the country, from the largest gas field in western Europe: the gas field at Groningen!

 

This gas is sold by the Dutch oil company NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) to GasTerra who in turn allows ‘Gasunie’ to distribute it through about 14,000 km of pipeline to, amongst other things, the electric power stations, your school and your home.

 

All the gas that NAM sells to GasTerra , is paid for by GasTerra. However, different gas fields yield gases of different qualities which means that GasTerra sometimes has to modify the purchased gas.  This means that NAM charges prices which differ per field.

 

How do you define the quality of gas being produced at a given gas field? This is done by measuring the quality of the gas: molecule by molecule. Then you also know how much energy the gas will generate. You measure the molecules with a gas chromatograph: a piece of apparatus with a pipe thinner than a human hair!

 

Naturally, you’ll want to see this piece of apparatus and see how a pressure gauge works. See you on 11th November at the workshop!!