Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

My School Works

 

Duur: 3 uur

 

Zou jij eens een keer de kans willen krijgen je eigen ideale schoolomgeving te ontwerpen? Je krijgt nu bij Onix Architecten die kans! In kleine groepjes zullen je de school ontwerpen die “werkt” volgens jou. Een school waar je leert, ontmoet, tentoonstelt, contacten legt en gewoon bent. Je zult leren om je doelen te definieren, een archectectonisch concept te ontwerpen en dit te vertalen naar een echt model. Houw ideeen en input zullen essentieel zijn voor het onderzoek dat momenteel loop en heet: “mijn school werkt”.  Met andere woorden: jouw input zal de toekomstige ontwerpen van scholen beinvloeden. Doe mee!

 

Would you like to have the opportunity to design your ideal school environment? Onix Architecture gives you that chance now! In small groups you will design the school that 'works' according to you. A school where you learn, meet, exhibit, play, connect and just be. You will learn to define your targets, invent an architectural concept and translate that into a real model. Your ideas and input will be essential in the research which we are currently conducting called 'my school works!’ In other words: your input will influence the future development of schools.
Join us!