Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Spelen met licht

 

Duur: 1,5 uur

 

Het lichtgevende proces dat plaatsvindt in lightsticks (breeklichtjes) wordt chemiluminescentie genoemd. Hierbij reageren verschillende stoffen met elkaar waarbij licht vrijkomt. Hoewel deze reactie gecompliceerd is, fascineert het onderzoekers, studenten en scholieren. De leerlingen gaan zelf een chemiluminescente proef uitvoeren waarbij ze de lichtintensiteit meten, de invloed van warmte op de reactie(-kinetiek) bekijken en de invloed van een katalysator op de reactie onderzoeken. De les past bij het kinetiek onderdeel van scheikunde maar ook bij het hoofdstuk 'licht' van natuurkunde.


Het hebben van scheikunde is een verplichte eis voor deze workshop!

 

Deze workshop is alleen voor leerlingen in de bovenbouw.

 

Playing with light

 

The release of light from light sticks is called chemiluminescence. Different chemicals come into contact with each other and light is released. Despite the fact that this is a complex reaction, it fascinates researchers, students and school pupils. You will do an experiment on  chemiluminescence in which you measure the intensity of the light, and investigate the influence of  a catalyst and heat on the reaction (-kinetic) . The workshop complements the study of kinetics in Chemistry and also the study of light in Physics. 

 

You may only choose this workshop if you study chemistry!

Senior School – Myp5, Dp1 and 2