Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Ontwerp de stad van de toekomst

 

Duur: 1 uur

 
De wereldbevolking bevindt zich nu op het punt dat er evenveel mensen in een stad als buiten een stad wonen. In 2050 zullen er twee zoveel mensen in een stad wonen dan er buiten. Huidige energiebronnen raken op. Om de leefbaarheid te waarborgen zullen dus andere steden gebouwd moeten worden dan heden ten dage. In de workshop van Siemens krijg je met behulp van voorbeelden de kans om interactief mee te bouwen aan de stad van de toekomst. Bouw tijdens deze workshop je eigen stad van de toekomst met behulp van een fantastisch veelzijdig sofware-pakket!

 

 

Develop the City of the Future

 

The population of the World is now at a stage where as many people live in cities as outside them. By 2050 twice as many people will live in cities as outside them. Existing energy sources are becoming depleted. To preserve the quality of life new cities will have to be built differently  to those we have today. In the Siemen’s workshop you’ll have the chance to interactively build the city of the future, using given examples to help you. Build your own city of the future by using a fantastic, many sided software package!

 

This workshop will be PRESENTED IN DUTCH!!